Oferujemy Państwu usługi sprzętem budowlanym w zakresie:

• wynajem maszyn budowlanych z obsługą operatorską takich jak: koparko-ładowarka JCB 3CX, miniładowarka BOBCAT 753, minikoparka BOBCAT 322
• wykopy pod budynki, piwnice, fundamenty
• wykopy pod przyłącza wody, kanalizacji, gazu
• niwelacje terenu, plantowanie, równanie ziemi, kamienia, gruzu z użyciem niwelatora laserowego
• wykonywanie kompleksowo przyłącza wody, kanalizacji, gazu
• wykonanie kompleksowo drenażu budynku, działki, pasa drogi
• wykonanie mostków dojazdowych do posesji
• kompleksowy montaż oczyszczalni biologicznej
• kompleksowy montaż szamb, zbiorników na wodę deszczową
• wykonujemy montaż krat chłonnych oraz studni zanikowych
• budowa dróg dojazdowych w pełnym zakresie wraz z wywozem urobku
• odwierty pod ogrodzenia i słupy
• wywóz materiałów sypkich takich jak gruz, ziemia również z trudno dostępnych miejsc za pomocą miniładowarki