Oferujemy kompleksowy montaż oraz sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników, szamb oraz przepompowni jako autoryzowany instalator firmy EKO-BIO Sp. z o.o. Sp. k. W naszej ofercie znajdują się takie urządzenia jak:

 

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków typu EKO-BIO

pracujące w hybrydowej (synergicznej) technologii niskoobciążonego złoża zanurzonego wspomaganego osadem czynnym, to nowoczesne rozwiązanie, efekty działania którego całkowicie spełniają wymagania zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…” (Dz.U. z 2014 poz.1800). Oczyszczalnie są zgodne z Normą zharmonizowaną PN-EN12566-3:2005+A2:2013. Oczyszczalnie biologiczne występują w trzech standardowych modelach: EKO-BIO 2500, EKO-BIO 4000, EKO-BIO 6000 i EKO-BIO 8000.

 

 

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków typu EKO-BIOCH

to najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt firmy EKO-BIO Oczyszczalnie sp. z o.o. sp. k. Wzbogacenie gamy asortymentowej o pozycje wymusiło rozporządzenie ministra środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). W konsekwencji firma EKO-BIO Oczyszczalnie sp. z o.o. sp. k. wprowadziła na rynek pierwszą przydomową oczyszczalnie biologiczno-chemiczną. EKO-BIOCH jest rozszerzoną wersją oczyszczalni biologicznej EKO-BIO. Jej innowacyjność opiera się na dozowaniu środka chemicznego PIX-112 (według specjalnej instrukcji). Efektywność tego rozwiązania według jednostki audytującej to aż 95% usuniętego fosforu (przy wartość liczbowej <0,5g P/m3). Rozwiązanie to jest możliwe do montowania w każdej oczyszczalni typu EKO-BIO. EKO-BIOCH jest jedynym produktem który według wyżej wymienionej ustawy może być montowany w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM.

 

 

Zbiorniki bezodpływowe typu EKO (szamba)

Bezodpływowy zbiornik na ścieki, to nic innego jak szambo. Dostępny w rozmiarach EKO 1000L, EKO 2800L, EKO 4500L, EKO 6500L oraz EKO 8500L.

 

Ceny oczyszczalni możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem cennik EKO-BIO lub bezpośrednio na stronie producenta www.oczyszczalnia.net