W naszej ofercie znajduje się sprzedaż oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników, szamb.  Jesteśmy autoryzowanym instalatorem firmy EKO-BIO Sp. z o.o.

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków typu EKO-BIO

pracuje w hybrydowej (synergicznej) technologii niskoobciążonego złoża zanurzonego, wspomaganego osadem czynnym. Jest nowoczesnym rozwiązaniem. Efekt działania Przydomowej Oczyszczalni Ścieków typu EKO-BIO całkowicie spełnia wymagania zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…” (Dz.U. z 2014 poz.1800). Oczyszczalnie są zgodne z Normą zharmonizowaną PN-EN12566-3:2005+A2:2013.
Oczyszczalnie biologiczne występują w czterech standardowych modelach: EKO-BIO 2500, EKO-BIO 4000, EKO-BIO 6000 i EKO-BIO 8000.

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków typu EKO-BIOCH

To  rozszerzona wersja oczyszczalni biologicznej EKO-BIO – najnowsza i najbardziej zaawansowana. Koncepcja Przydomowej Oczyszczalni ścieków typu EKO-BIOCH polega na dozowaniu środka chemicznego PIX-112 (według specjalnej instrukcji). W efekcie usuwane jest aż 95 % fosforu (przy wartość liczbowej <0,5g P/m3).
Rozwiązanie to jest możliwe do montowania w każdej oczyszczalni typu EKO-BIO i jest jedynym produktem który może być montowany w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM.

Zbiorniki bezodpływowe typu EKO (szamba)

Szambo – bezodpływowy zbiornik na ścieki.  Dostępny w pięciu rozmiarach: EKO 1000L, EKO 2800L, EKO 4500L, EKO 6500L oraz EKO 8500L.

Ceny oczyszczalni możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem cennik EKO-BIO lub bezpośrednio na stronie producenta www.oczyszczalnia.net