IMAG0775

Kanalizacja deszczowa

 Hałcnów

Przebudowa drogi dojazdowej

Jaworze

Przyłącze wody Kamienica

Drenaż budynku Bielsko-Biała

Drenaż działki Jawiszowice

Budowa kanalizacji światłowodowej

Kobiór

IMAG0687

Montaż szamba betonowego Kozy

Montaż przydomowej oczyszczalni

Bielsko-Biała

Kanalizacja deszczowa Wapienica

Mur oporowy Jasienica

Kanalizacja Jaworzańska